Kvet života

Kvet života je po celom svete veľmi dobre známym diagramom stvorenia. Posvätný symbol Kvetu života je jedným z najstarších grafických symbolov, zobrazovaný vo všetkých kultúrach po celom svete, v náboženstvách, či v architektúre. Znázorňuje základné formy priestoru, času, jednotu a ducha ako súčasť vesmíru. Môžeme ho nájsť ako vzor vo vitrážových oknách, ako prvok na oltároch, hrobkách, ale aj ako ochranný symbol na predmetoch dennej potreby.

Veľkosti a ceny

 

Ako môžete energetický žiarič využívať? 

Obdobne ako u pyramíd slúžia energetické žiariče na posilnenie energií a ochranu. 

 

Ako pracuje Kvet života?

O pôvode a sile symbolu Kvet života sme napísali v našom článku, ktorý si môžete prečítať.