Energetické žiariče

Okrem pyramíd vyrábame aj energetické žiariče, ktoré posilňujú energetické pole.

Kvet života

Kvet života je po celom svete veľmi dobre známym diagramom stvorenia. Posvätný symbol Kvetu života je jedným z najstarších grafických symbolov, zobrazovaný vo všetkých kultúrach po celom svete, v náboženstvách, či v architektúre. Znázorňuje základné formy priestoru, času, jednotu a ducha ako súčasť vesmíru. Môžeme ho nájsť ako vzor vo vitrážových oknách, ako prvok na oltároch, hrobkách, ale aj ako ochranný symbol na predmetoch dennej potreby.

Ďalšie informácie o energetickom žiariči Kvet života nájdete tu. >>>

 

 

Šríjantra

Šrí Jantra reprezentuje najvyššiu energiu, univerzálnu alebo kozmickú energiu. Je najznámejšia a najfascinujúcejšia zo všetkých jantier a obasahuje 5 do seba zapadajúcich trojuholníkov smerom dole a 4 smerom hore. Spojenie piatich Yoni-trojuholníkov (symbol ženskej energie) ukazujúcich smerom dole so štyrmi trojuholníkmi ohňa (symbol pre mužskú energiu) ukazujúcich smerom hore, je známe ako Navayoni (9 yonis) čakra. Jeden ženský trojuholník zostáva v strede nazvyš; je to Šakti nevyjadreného absolútna. 

Ďalšie informácie o energetickom žiariči Šrí jantra nájdete tu. >>>